ALMANYA NAMAZ VAKİTLERİ

Sitemizde namaz vakitleri sayfası üzerinden güncel namaz vakitleri bilgisine ulaşabilirsiniz. Almanya namaz vakitleri her bir il için güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Ayrıca her bil için aylık namaz vakti tablosuna da ulaşabilirsiniz. Aşağıda Almanya’da bulunduğunuz ilin üzerine tıklayarak namaz vakitleri bilgisini görüntüleyebilirsiniz.


NAMAZ VAKİTLERİ

”Kıyamet günü kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır…” (Nesâi, Mûharebe)

Namaz, İslam dininin orta direği olarak kabul edilen en değerli ibadetlerdendir. Bu nedenle namaz borcunu yerine getirerek Allah’ın rızasını kazanmak büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de vasiyetinde namaz üzerinde ısrarla durmuştur.

Namaz belirli şartların yerine getirilmesiyle eda edilen bir ibadettir. Bu şartlardan biri de vakit namazlarının namaz vakitleri içerisinde kılınmasıdır. Her vakit namazının kılınması gereken belirli bir vakti vardır. 

Nitekim Hadis-i Şerif ile buyrulduğu üzere en hayırlı amellerden biri de namazı namaz vakitleri içerisinde yerine getirmektir.

“Allah katında en hayırlı amel, vaktinde kılınan namazdır. Sonra anne babaya iyilik, sonra da Allah yolunda cihad etmektir.” (Buhari, Mevakiti’s-Salât)

Namaz vakitleri

SABAH NAMAZI VAKTİ

“Sabah namazını ortalık ağarıncaya kadar geciktirin. Çünkü bunun sevabı daha büyüktür.” (Ebû Dâvud – Tirmizî)

 

Sabah namazı vakti, imsak vaktinin başlamasının ardından güneşin doğmasına kadar geçen süreyi kapsar. Sabah namazı, bu vakitler içerisinde yerine getirilmelidir. Hanefi mezhebine göre hafif güneş ağarıncaya kadar beklemek, Şafii mezhebine göre ise erken ve karanlıkta kılmak daha faziletlidir.

ÖĞLE NAMAZI VAKTİ

“Doğrusu sıcaklığın şiddetli, cehennemin kaynayıp hararetinin yükselmesindendir. Sıcaklık, şiddetlenince, öğle namazını havanın serinlemesine kadar geciktirin.” (Buharî – Müslim)

İKİNDİ NAMAZI VAKTİ

Öğle vaktinin geçmesiyle ikindi namazı vakti girer. İkindi namazı için en hayırlı vakit ise güneşin batışından önceki vakte kadar olan kısım kabul edilmiştir. Aksi halde ikindi namazını güneş kararıncaya kadar geciktirilirse baştan savma şekilde aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelendirilmiştir.

AKŞAM NAMAZI VAKTİ

İkindi namazı vaktinin ardından akşam vakti güneşin batmasıyla başlamaktadır. Güneşin batmasının ardından ufukta aydınlık kayboluncaya kadar akşam vakti devam etmektedir. Hadis-i Şerif’te akşam namazı vakti girdiğinde hemen kılınmasının daha faziletli olduğu vurgulanmıştır;

“Ümmetim, akşam namazını (vakit girdiğinde) acele ettiği, yatsı namazını da geciktirdiği sürece hayır üzere olacaktır.” (Ebû Dâvud)

YATSI NAMAZI VAKTİ

“Ümmetime meşakkat vermemiş olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emreder ve yatsı namazını da gecenin üçte birine geciktirirdim.” (Tirmizi)

Akşam namazı vaktinin ardından yatsı namazı vakti girmektedir. Yatsı namazı vakti için ise en faziletli vakit, üçte biri kadar geciktirilmesidir.

VAKİT NAMAZLARI SONRASINA OKUNABİLECEK DUA

 Vakit namazlarının kılınmasının ardından sünnet olan dualardan okunabilir. Belirli bir dua okunmasına yönelik şart bulunmamaktadır. Aşağıda Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) de vakit namazları sonra ettiği duaları bulabilirsiniz. 

NAMAZDAN SONRA OKUNABİLECEK DUALAR

‘’Her kim farz namazdan sonra Ayete’l Kürsi’yi okursa, diğer namaza kadar Cenab-ı Ecelli Ala’nın taht-ı himayesindedir.’’

Ayetel Kürsi

‘’Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi, ya’lemü mâ beyne eydîhim, vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî, illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.’’

Ayetel Kürsi’nin namazlardan sonra okunması mendup olarak nitelendirilir. Hadis-i Şerif ile de buyrulduğu üzere inananları melekler ile korur. Ayetel Kürsi’nin önemli bir dua ayetidir. Bu nedenle herkesin mutlaka günlük okuması tavsiye edilen ayetler arasında yer alır. 

Ebu Umame’den rivayet edilen haberde ise şöyle gelmiştir: „Her farz namazın peşinden Ayete’l-Kürsi ile İhlâs Suresini her kim okursa, onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz.“

İhlas suresi İslam dininde bulunan Allah’ın birliği inancını en güzel şekilde ortaya koyan dualardandır. Bu nedenle de Peygamber efendimiz tarafından bu surenin Kur’an-ı Kerim’in üçte birine denk olduğu vurgulanmıştır. Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11 )

İhlâs Suresi

‘’Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.’’

Anlamı:

‘’Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

De ki: O Allah birdir. Allah samed (her şey O’na muhtaç, O kimseye muhtaç değil)’dir. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir.’’